Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna - Ogłoszenia o pracę w WIGiK

Ogłoszenia o pracę w WIGiK


1
2022-08-10

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (BIP KRMP 103519)

Termin składania podań do dnia 21.08.2022 r.

czytaj wiecej
2
2022-08-10

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koszalinie (BIP KPRM 103660)

Termin składania podań do dnia 21.08.2022 r.

czytaj wiecej
3
2022-07-15

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (BIP KPRM 102500)

Termin składania podań do dnia 27.07.2022 r.

czytaj wiecej
4
2022-07-15

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad bazami danych zasobu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (BIP KRMP 102504)

Termin składania podań do dnia 27.07.2022 r.

czytaj wiecej
5
2022-07-15

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw nadzoru nad bazami danych EGiB w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (BIP KPRM 102507)

Termin składania podań do dnia 27.07.2022 r.

czytaj wiecej
6
2022-07-15

Stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw budżetu w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie (BIP KPRM 102570)

Termin składania podań do dnia 27.07.2022 r.

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę