Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie

Informacje archiwalne: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie


1
2018-10-26
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 r.
2
2018-04-30
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
3
2018-02-20
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
4
2018-02-13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2018 r.
5
2017-11-30
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2018
6
2017-11-21
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2018
7
2017-09-04
Podział dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
8
2017-08-02
Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złoznych w otwartym konkursie ofert
9
2017-07-14
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2017 r.
10
2017-05-19
Podział dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
11
2017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2016
12
2017-04-21
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
13
2017-04-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2017 roku
14
2016-11-30
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
15
2016-11-24
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
16
2016-09-09
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. - II Edycja
17
2016-08-18
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. – II EDYCJA
18
2016-08-02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. – II EDYCJA
19
2016-05-09
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r.
20
2016-05-02
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r.
21
2016-04-12
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2015
22
2016-03-22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 roku
23
2015-11-05
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2016
24
2015-04-30
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2014
25
2015-04-03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2015 r.
26
2015-02-27
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2015 r.
27
2015-02-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2015 r.
28
2014-11-28
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2015
29
2014-06-30
Wykaz jednostek, którym w 2014 roku przyznano dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
30
2014-04-30
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2013

12

pokaż bieżące

cofnij do druku na górę