Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie

Informacje archiwalne: Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie


1
2022-06-08
Zaproszenie do udziału w pracach komisji II edycji konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 r.
2
2021-02-15
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
3
2021-02-08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2021 r.
4
2018-10-26
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 r.
5
2018-04-30
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
6
2018-02-20
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
7
2018-02-13
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2018 r.
8
2017-11-30
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2018
9
2017-11-21
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2018
10
2017-09-04
Podział dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
11
2017-08-02
Wojewoda Zachodniopomorski zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złoznych w otwartym konkursie ofert
12
2017-07-14
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2017 r.
13
2017-05-19
Podział dotacji celowej na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
14
2017-04-28
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2016
15
2017-04-21
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS
16
2017-04-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2017 roku
17
2016-11-30
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
18
2016-11-24
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
19
2016-09-09
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. - II Edycja
20
2016-08-18
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. – II EDYCJA
21
2016-08-02
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r. – II EDYCJA
22
2016-05-09
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r.
23
2016-05-02
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 r.
24
2016-04-12
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2015
25
2016-03-22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2016 roku
26
2015-11-05
Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2016
27
2015-04-30
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2014
28
2015-04-03
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2015 r.
29
2015-02-27
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2015 r.
30
2015-02-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2015 r.

12

pokaż bieżące

cofnij do druku na górę