Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie

Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie


1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 r.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 roku

2

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 roku.

3

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2023 r.

4

Wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 r.

Wyniki II edycji otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 r.

5

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 r. – II edycja.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 roku

6

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 r.

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji projektów z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2022 roku

7

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2021 r. – konsultacje społeczne

8

Ogłoszenie o zamiarze powołania członka do Wojewódzkiej Komisji do Sprawa Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

9

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z 30 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2020 roku przyznano dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

10

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w 2020 r.

11

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2020 r.

12

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działającymi w zakresie pomocy społecznej i przeciwdziałania HIV/AIDS na 2020 r. – konsultacje społeczne

13

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2018

14

Program współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi działajacymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV i AIDS na 2019 r.

15

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2019 roku przyznano dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

16

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej dotyczacej ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

17

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS 2019 r.

18

OBWIESZCZENIE Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 roku przyznano dotacje celowe na realizację zadania publicznego w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDSpokaż archiwalne

cofnij do druku na górę