Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Zobowiązania SPOZ

Zobowiązania SPOZ

Zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, obowiązek sprawozdawczy w zakresie danych o sytuacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej dotyczy wszystkich podmiotów leczniczych działających w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jednostek budżetowych, instytutów badawczych oraz spółek kapitałowych utworzonych przez skarb Państwa, jednostkę samorządu terytorialnego lub uczelnię medyczną albo do której podmioty te przystąpiły i w której łączny udział wynosi co najmniej  51% kapitału zakładowego.

 

Kwartalne dane o strukturze zobowiązań należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale sprawozdawczym tj.:

 

 

drogą elektroniczną poprzez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ)

strona logowania do SSOZ: https://www.csioz.gov.pl/projekty/statystyka/ssoz/

Sprawy przekazywania kwartalnych danych o zobowiązaniach prowadzi Monika Zwierzchowska - starszy inspektor wojewódzki (tel. 91 430 32 69, e-mail: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl

 


1
2015-01-19

Wykaz podmiotów leczniczych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego zobligowanych do przekazywania kwartalnych informacji o strukturze zobowiązań

czytaj wiecejcofnij do druku na górę