Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Służby

Służby


1

Rejestr miejsc, w których gminy województwa zachodniopomorskiego udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach

2

Wykaz gminnych zespołów interdyscyplinarnych

3

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa oraz miejsc noclegowychpokaż archiwalne
cofnij do druku na górę