Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Mniejszości narodowe i etniczne

Mniejszości narodowe i etniczne


1

Informacja o naborze na 2023 r. - Program integracji Edukacja Mieszkalnictwo Innowacyjne projekty

czytaj wiecej
2

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2021 r. zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

30 kwietnia 2021 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził Wykaz dotacji celowych na realizację w 2021 r. zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

czytaj wiecej
3

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2021 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

czytaj wiecej
4

Dotacje na realizację zadań w 2020 r. w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

czytaj wiecej
5

Informacja na temat postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

czytaj wiecej
6

Dotacje na 2018 r. w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 oraz dwa pliki stanowiące formularze wniosków na zadania.

czytaj wiecej


pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę