Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Gospodarki Nieruchomościami - Sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami1

Potwierdzanie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

Zasady realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

2

Realizacja odszkodowań z tytułu mienia przejętego przez Skarb Państwa lub Województwo Zachodniopomorskie

Postępowania w sprawie wydania decyzji ustalających wysokość odszkodowania z tytułu mienia przejętego przez Skarb Państwa lub Województwo Zachodniopomorskie.

3

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

w tym ich przekazywanie i wydawanie rozstrzygnięć dot. zbycia - oddania w trwały zarządcofnij do druku na górę