Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - NPPDL - edycja 2012-2015 - NPPDL 2013

NPPDL 2013

Nabór do programu na 2013 rok

21 grudnia 2012 r. zakończyła prace Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, na rok 2013.

W województwie zachodniopomorskim w ramach naboru uzupełniającego do Programu zgłoszono 17 wniosków dotyczących budowy, przebudowy lub remontu dróg gminnych i powiatowych. Cztery wnioski zostały odrzucone na etapie oceny formalnej. Pozostałe 13 zadań oceniono pod względem merytorycznym. Wyniki oceny zawarte są w Uzupełnionym arkuszu oceny merytorycznej wniosków, zawierającym wyszczególnienie cząstkowych wyników według poszczególnych kryteriów merytorycznych (średnia arytmetyczna ocen przyznanych przez członków komisji według danego kryterium, bez uwzględnienia zmiany oceny wniosku w wyniku rozpatrzenia zastrzeżenia).

W wyniku prac Komisji powstała Wstępna uzupełniona lista rankingowa wniosków o dofinansowanie, obejmująca wszystkie wnioski uwzględnione na wstępnej liście rankingowej, z wyjątkiem wniosków wycofanych oraz wszystkie wnioski zgłoszone w naborze uzupełniającym, uwzględniając zmiany wynikające z aneksów do wniosków. Nie uwzględnia się natomiast zmiany oceny wniosku w wyniku rozpatrzenia zastrzeżenia.

UWAGA: W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r., do godziny 15:00, Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w naborze uzupełniającym, mogą wnosić zastrzeżenia do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków. Ewentualne zastrzeżenia należy dostarczyć we wskazanym terminie do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Rozpatrzenie zastrzeżeń przez Komisję i ogłoszenie przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Ostatecznej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie i nastąpi do dnia 15 stycznia 2013 r.


1
2013-11-20

Lista zmieniona nr 4

czytaj wiecej
2
2013-10-30

Zmiana w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych

czytaj wiecej
3
2013-08-20

Lista zmieniona nr 3

czytaj wiecej
4
2013-06-10

Lista zmieniona nr 2

czytaj wiecej
5
2013-05-14

Lista zmieniona nr 1

czytaj wiecej
6
2013-05-06

Wzór umowy o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach NPPDL-BDR w roku 2013

czytaj wiecej
7
2013-03-04

Prawo zamówień publicznych

czytaj wiecej
8
2013-02-01

Lista wniosków na 2013 r. zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

czytaj wiecej
9
2013-01-14

Ostateczna lista rankingowa

W dniu 10 stycznia 2013 r. Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, zakończyła rozpatrywanie zastrzeżeń wniesionych do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej.

czytaj wiecej
10
2012-12-21

NPPDL Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - 2013 r.

W dniu 21 grudnia 2012 r. zakończyła prace Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, na rok 2013.

czytaj wiecej
11
2012-11-29

Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej listy rankingowej wniosków

czytaj wiecej
12
2012-11-29

Ogłoszenie o uzupełniającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach „Narodowego Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

W dniu 29 listopada 2012 r., Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza nabór uzupełniający wniosków do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, na rok 2013. Nabór potrwa do dnia 20 grudnia br.

czytaj wiecej
13
2012-10-31

Wstępna lista rankingowa wniosków

W dniu 31 października 2012 r. zakończyła prace Komisja powołana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, do oceny wniosków, złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój, na rok 2013.

czytaj wiecej
14
2012-08-31

Nabór wniosków na rok 2013

Dokumenty do pobrania

czytaj wiecej


cofnij do druku na górę