Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej1

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś.c. na terenie działki nr 126 obręb ewidencyjny m. Mirosławiec

2

obwieszczenie decyzja-Przebudowia i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Sojkę, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 03.06.2020 r. wydał decyzję nr 15/2020, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu polegającej na „Przebudowie i remoncie gazociągu w/c DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – Etap I”.

3

Kopia karta inf. na bip- decyzja - budowa węzła przesiadkowego w Podjuchach.pdf

budowę węzła przesiadkowego stacja Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273, działki nr: 3/13, 3/14, 3/16, 3/17, obręb 4124 Szczecin w ramach projektu: „ Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351”

4

Karta informacyjna - decyzja Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

„Przebudowa i remont gazociągu w/c DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – Etap I”.

5

karta informacyjna - wniosek przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego km 56.0 - 61.200

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS od km 56.000 do 61.200 (proj. km 55+800 ÷ 61+000) na obszarze morskich wód wewnętrznych: dz. nr 930 obręb Nad Odrą 3025, w granicach portu morskiego Szczecin: dz. nr 23/1, 17/7, 1/66 obręb Nad Odrą 3025, dz. nr 17/5 obręb Nad Odrą 3063, dz. nr 6/13 obręb Nad Odrą 3092 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

6

karta informacyjna - decyzja nr 66/2020

Przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną w m. Szczecin na terenie portu morskiego Szczecin oraz na akwenach morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego i rzeki Odry w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości -12,5 m”, na działkach: obręb 3025 Szczecin – dz. nr 930, obręb 1084 Szczecin – dz. nr 4/11, dz. nr 95/12, dz. nr 5/1, dz. nr 66, dz. nr 67, obręb 4001 Szczecin – dz. nr 1/12, dz. nr 1/37, obręb 3103 Szczecin – dz. nr 11/7, dz. nr 31/6.

7

karta inf. wniosek przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego km 9,050.pdf

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS km 9,050 (proj. km 8+900) – poprzeczne przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego na obszarze morskich wód wewnętrznych na dz. nr 3/2, obręb Ognica 13, nr 640/1 obręb Karsibór 15 oraz na terenie portu morskiego w Świnoujściu na dz. nr 9/2, nr 9/3, nr 13, nr 637/3 obręb Karsibór 15, nr 419/15 obręb Świnoujście 10 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

8

karta inf. wniosek przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego km 40.500.pdf

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – światłowód VTS km 40.500 (proj. km 40+340) – poprzeczne przejście kabla VTS pod dnem toru wodnego na obszarze morskich wód wewnętrznych, na dz. nr 836, obręb Dębostrów 0001, nr 4/8 obręb Zalew Szczeciński 0001 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

9

karta inf. wniosek brama torowa.pdf

Budowa, przebudowa, rozbudowa i rozbiórka istniejących kolizji z projektowanym torem wodnym – BRAMA TOROWA Nr 4 – rozbiórka kabli elektrycznych oraz remont i przebudowa zewnętrznych instalacji elektrycznych na obszarze morskich wód wewnętrznych na dz. nr 1094/10 obręb Trzebież 1 w ramach zadania pn.: „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”.

10

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kablowej linii elektroenergetycznej 15kV nr 405, dwóch słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15kV wraz z demontażem linii napowietrznej 15kV po wybudowaniu linii kablowej na działkach nr 662/5, 1, 705 obręb ewidencyjny nr Żółtnica, gmina Szczecinek.

11

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001168_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSMR dla modernizacji linii kolejowej na działkach nr 394/5, 394/7 i 394/9 obręb Bierzwnik gmina Bierzwnik.

12

obwieszczenie -Terenowa instalacja wodociągowa na terminalu LNG.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek z 18.05.2020 r. Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Błędowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Terenowa instalacja wodociągowa, kat. obiektu XXVI – sieci wodociągowe”.

13

obwieszczenie -Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej na terminalu LNG.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek z 18.05.2020 r. Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Grzegorza Błędowskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu, dla zadania pn.: „Terenowa instalacja kanalizacji sanitarnej, kat. obiektu XXVI – sieci kanalizacyjne”.

14

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1103/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1103/2019 z 28 listopada 2019r. znak: B.6740.57.2019.ŁD

15

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1093/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1093/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.336.2016.ŁD/SR

16

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019 z 28.11.2019r

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1091/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.332.2016.ŁD/SR

17

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1092/2019 z 28.11.2019r

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1092/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.330.2016.ŁD/SR

18

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1094/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1094/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.334.2016.ŁD/SR

19

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1095/2019 z 28.11.2019r.

Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia odwołań od decyzji Starosty Koszalińskiego nr B/1095/2019 z 28 listopada 2019r. znak: BOŚ.6740.432.2016.ŁD/SR

20

karta infomacyjna 90/2020

Budowa nabrzeża i stanowiska dalbowego na terenie portu morskiego Police na dz. nr 32/20, 44/6, 3029/36, 3029/37, 3029/39, 3029/40 obręb 3 m. Police, dz. nr 44/7, 44/32 obręb 17 m. Police w ramach zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa Terminalu – przeładunkowo – magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną w Policach”

21

karta informacyjna decyzja 89/2020

„Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego w km 663,1 rzeki Odry”, na działce nr 2/1 i nr 1, obręb Osinów Dolny, gmina Cedynia, powiat gryfiński.

22

Obwieszczenie wszczęcie Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.doc

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamia się, że na wniosek z 10.04.2020 r. (uzupełnionym 19.05.2020 r.) Pana Łukasza Wojna, występującego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr 8/2015 z dnia 17.12.2015r. znak: AP-1.7820.100-16.2015.RŚ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”, zmienionej decyzją nr 5/2015 z dnia 25.04.2016r. Znak AP-1.7820.109-4.2016.RŚ oraz decyzją nr 17/2015 z dnia 01.12.2016r. znak AP-1.7820.125-5.2016.RŚ w zakresie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego od km 6+400 do km14+300 pn.: „Aktualizacja dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bobolice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300”.

23

obwieszczenie -decyzja -Zadaszenie stanowisk załadunku LNG w Gazoporcie Świnoujście.doc

Na podstawie art. 15 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek Polskiego LNG S.A., działającego poprzez pełnomocnika Pana Leszka Chodora, Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 20.05.2020 r. wydał decyzję nr 14/2020, o pozwoleniu na budowę inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Rozbudowa estakady R-3041. Zadaszenie stanowisk załadunku LNG w Gazoporcie Świnoujście”.

24

karta informacyjna -zmiana decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód.pdf

W sprawie zmiany decyzji nr 8/2015 z dnia 17.12.2015r. znak: AP-1.7820.100- 16.2015.RŚ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód”, zmienionej decyzją nr 5/2015 z dnia 25.04.2016r. Znak AP-1.7820.109-4.2016.RŚ oraz decyzją nr 17/2015 z dnia 01.12.2016r. znak AP-1.7820.125-5.2016.RŚ

25

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie ścieżki rowerowej na terenie działki nr 41 obręb ewidencyjny 0018 miasto Białogard

26

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z kanalizacją kablową elektroenergetyczną 0,4kV na działce nr 1/139 obręb ewidencyjny nr 1091 miasta Szczecin

27

obwieszczenie-Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police .pdf

Na podstawie art. 15 w związku z art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554) zawiadamia się, że na wniosek z 04.05.2020 r. Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, działającego poprzez pełnomocnika Pana Tomasza Sojkę, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji w zakresie terminalu polegającej na „Przebudowie i remoncie gazociągu w/c DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – Etap I”.

28

Karta informacyjna - wniosek Przebudowa i remont gazociągu DN 500 Goleniów-Police.pdf

„Przebudowa i remont gazociągu w/c DN 500 Goleniów-Police w rejonie Rezerwatu Olszanka oraz Roztoki Odrzańskiej – Etap I”.

29

obwieszczenie -zmiana decyzji nr 75 z 2019.doc

Na podstawie art. 9ac ust. 1, 1a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym(Dz. U. z 2019 r., poz. 710) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 07.04.2020 r., Pana Tomasza Menduckiego, występującego w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Wojewoda Zachodniopomorski w dniu 12.05.2020 r. wydał decyzję nr 13/2020, zmieniającą decyzję nr 75/2019 z dnia 14.05.2019 r., zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie”, w zakresie drogi DD7.

30

karta informacyjna-wniosek budowa punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej w Ognicy - etap II.pdf

budowa przedsięwzięcia pn. „Utworzenie punktu turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkową funkcją placu integracyjno – festynowego – etap II w Ognicy – część wodna”, dla części przedsięwzięcia na morskich wodach wewnętrznych, działka nr 3/2, obręb 0013 Świnoujście

31

Karta informacyjna - decyzja -zmiana decyzji -budowa linii kolejowej nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno.pdf

Zmiana decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego nr 75/2019 z dnia 14.05.2019 r., zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu pn.: linia kolejowa nr 351 Poznań Główny – Szczecin Główny od stacji Słonice do stacji Choszczno tj. LOT E2 od km 128,680 do km 140,250 (w zakresie robót zasadniczych z wyłączeniem branż sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu: Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 odcinek Słonice - Choszczno w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie”, w zakresie drogi DD7. Zakres wniosku obejmuje zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego.

32

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV i nN-0,4kV, na terenie działki nr 12 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3040 miasta Szczecin

33

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej na działce nr 127 obręb ewidencyjny 4 Pyrzyce, miasto Pyrzyce

34

Karta informacyjna - pozwolenie na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205

Karta informacyjna na temat decyzji o pozwoleniu na przebudowę dwutorowej linii napowietrznej 110 kV Żydowo-Słupsk Poznańska w pasie DW 205 - dz. nr 12/1 obr. Żydowo, gm. Polanów

35

Karta Informacyjna - wniosek - Sieć elektroenergetyczna 400 kV Krajnik - Baczyna gm. Gryfino

budowa strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej polegającej na budowie linii 400 kV relacji Krajnik – Baczyna na odcinku od SE Krajnik do istniejących słupów nr 11 i 516 oraz demontaż istniejącej linii 400kV Plewiska – Krajnik na odcinku pomiędzy słupami nr 516 i 517 i demontaż istniejącej linii 400kV Krajnik – Morzyczyn na odcinku pomiędzy słupami nr 10 i 11

36

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 2612/5 i 2613/5, położonych w obrębie ewidencyjnym 0001 m. Wałcz.

37

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie działki nr 109/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Cybowo, gmina Kalisz Pomorski.

38

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 50/6, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4076 miasta Szczecin

39

karta informacyjna na temat decyzji

„Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo – Rzęśnica – Dostosowanie Drogi Krajowej Nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa) – Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem)” .

40

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0001491_ZAC_B sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej na działce nr 293/9 obręb Godków gmina Chojna.

41

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie na budowie instalacji gazowej dla budynku nastawni Ng-1 w Nowogardzie, na terenie działki nr 33/36, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Nowogard.

42

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwustanowiskowego lądowiska dla śmigłowców wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działek nr 1026/2, 1026/4, 1026/5 położonych w obrębie ewidencyjnym 0079 Jaworze, gmina Kalisz Pomorsk.

43

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

44

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz z niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

45

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na modernizacji środków wspomagających ochronę kompleksu wojskowego w Mrzeżynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0022 Mrzeżyno 2, gmina Trzebiatów.

46

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie magistral wodociągowych i sieci wodociągowej wraz niezbędną armaturą i studzienkami oraz demontażu istniejących magistral i rozbiórce istniejącej kładki nad torami kolejowymi na terenie działki nr 5, obręb ewidencyjny nr 1056, działki nr 29/15, obręb ewidencyjny nr 1057 położonych w mieście Szczecin.

47

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych MON.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku nr 2 o funkcji izba chorych na budynek wielofunkcyjny [pomieszczenia magazynowe i biurowe] na terenie położonym w obrębie ewidencyjnym 0004 Krasnowa, gmina Drawno.

48

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budowę odtworzenie zbiornika retencyjnego

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli oraz budowę przelewu stałego kamienno – drewnianego wraz z bystrotokiem - dz. nr 238, obręb Świerczyna, gmina Polanów

49

karta informacyjna wniosek odbudowa grobli na istniejącym rowie melioracyjnym

Odbudowa grobli z przelewem kamiennym na istniejącym rowie melioracyjnym - dz. nr 510, obręb Wietrzno, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie III Odbudowa zbiornika " Spalone", leśnictwo Wierzchlas Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-03"

50

karta informacyjna - wniosek o pozwolenie na budwoę zbiornik retencyjny i grobla dz nr 285, obreb Świerczyna

Odtworzenie zbiornika retencyjnego poprzez odbudowę grobli z przelewem kamiennym - dz. nr 285, obręb Świerczyna, gmina Polanów w ramach zadanie pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych - Zadanie I Odbudowa grobli z jazem drewnianym lub przelewem kamiennym w leśnictwie Jacinki Kod wg CKPŚ 11-24-1.1-01"pokaż archiwalne
cofnij do druku na górę