Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Reginalnego

Ogłoszenia Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Reginalnego


1

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego: zawiadomienie z dnia 21 listopada 2022 r.

Dotyczy: Obwieszczenia Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 09 listopada 2022 r., znak: SP.4103.1.2022.KD o konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Drawskiego Parku Krajobrazowego

2

Bezpieczne gospodarstwo rolne - konkurs

3

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie SZ.RUZ.4210.18.2022.MD

4

Informacja o konkursie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób, podmiotów bądz instytucji działających w ekologicznym łańcuchu dostaw.

5

Przystąpienie do sporządzania warunków korzystania z wód zlewni rzeki Wieprzy

6

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 17 maja 2017 r.

7

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. projektu miany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Iny koło Reczapokaż archiwalne
cofnij do druku na górę