Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Placówki udzielające schronienia osobom bezdomnym
2
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
3
Domy Pomocy Społecznej
4
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
5
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
6
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia oraz Kluby Samopomocy
7
Ośrodki Pomocy Społecznej
8
Centra Integracji Społecznej


cofnij do druku na górę