Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
2
Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
3
Domy Pomocy Społecznej
4
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia oraz Kluby Samopomocy
5
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
6
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
7
Centra Usług Społecznych
8
Rejestr Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców
9
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
10
Ośrodki Pomocy Społecznej
11
Dzienne Domy oraz Kluby SENIOR+
12
Centra Integracji Społecznej


cofnij do druku na górę