Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
2
Placówki udzielające tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
3
Rejestr Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców
4
Centra Usług Społecznych
5
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
6
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia oraz Kluby Samopomocy
7
Domy Pomocy Społecznej
8
Ośrodki Pomocy Społecznej
9
Dzienne Domy oraz Kluby SENIOR+
10
Centra Integracji Społecznej
11
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie


cofnij do druku na górę