Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Pomoc społeczna - jednostki

Pomoc społeczna - jednostki


1
Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku
2
Domy Pomocy Społecznej
3
Rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych
4
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
5
Środowiskowe Domy Samopomocy i Powiatowe Ośrodki Wsparcia oraz Kluby Samopomocy
6
Centra Usług Społecznych
7
Rejestr Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców
8
Jednostki specjalistycznego poradnictwa
9
Ośrodki Pomocy Społecznej
10
Dzienne Domy oraz Kluby SENIOR+
11
Centra Integracji Społecznej


cofnij do druku na górę