Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów1
Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika
2
Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2018 rok
3
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
4
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
5
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
6
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
7
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
8
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
9
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
10
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę