Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów1
Dodatek węglowy
2
Dodatek energetyczny
3
Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika
4
Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego
5
Dodatek osłonowy
6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
7
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
8
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
9
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
10
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
11
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
12
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
13
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę