Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów1
Dodatek elektryczny
2
Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
3
Dodatek węglowy
4
Dodatek energetyczny
5
Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika
6
Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego
7
Dodatek osłonowy
8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
9
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
10
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
11
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
12
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
13
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
14
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
15
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę