Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów

Dla samorządów1
Refundacja podatku VAT
2
Dodatek elektryczny
3
Informacja o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dodatki, rekompensaty, wyrównania).
4
Dodatek węglowy
5
Dodatek energetyczny
6
Rejestr Danych Kontaktowych - dokumentacja użytkownika
7
Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego
8
Dodatek osłonowy
9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi publiczne
10
Przekazywanie organom samorządu terytorialnego nieruchomości Skarbu Państwa
11
Wydawanie rozstrzygnięć dotyczących zbycia nieruchomości Skarbu Państwa
12
Zmiany w podziale terytorialnym województwa
13
Zmiany w nazewnictwie miejscowości i obiektów fizjograficznych
14
Publikacja materiałów w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
15
Zwrot akcyzy za paliwa rolnicze
16
Ulgi w spłacie należności przez j.s.t.


cofnij do druku na górę