Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie

SPRAWY OBYWATELSKIE

 1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2019 poz.653.);
 2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2018 poz. 1382, ze zm.);
 3. ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2018 poz. 2224, ze zm.);
 4. ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. 2016 poz.10. ze zm);
 5. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 1829, ze zm.);
 6. ustawa z dnia 16 listopada 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2019 poz. 25, ze zm.);
 7. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz.U. 2018 poz.380 ze zm.);
 8. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach sumienia i wyznania (Dz.U. z 2017 r. poz. 823, ze zm.);
 9. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2018 r. poz. 609);
 10. ustawa z dnia 5 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
  (Dz.U. 2017 poz 573 ze zm.)
 11. ustawa z dnia 07 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, ze zm.);
 12. ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
  (Dz.U. Nr 254, poz. 1700, ze zm.)

Realizowane zadania z zakresu spraw obywatelskich:

 

Pokój 12 – tel. 91 4303 – 689

 

Pokój 13 – tel. 91 4303 – 232

 

Pokój 14 – tel. 91 4303 – 691

 

Pokoj 15- tel. 4303-690, 91 4303-718

Pokój 60 – tel. 91 4303 – 292

 

Pokój 60 – tel. 91 4303 – 462

 

 

 

 

 


1
Kościoły i związki wyznaniowecofnij do druku na górę