Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy obywatelskie

Sprawy obywatelskie

SPRAWY OBYWATELSKIE

I. Podstawowe akty prawne:

  1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych   (Dz.U.  2021 poz. 816);
  2. ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności     (Dz.U. 2021 r, poz. 510.);
  3. ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 709.);
  4. ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia  i nazwiska (Dz.U. 2020, poz. 707);
  5. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim  (Dz. U. z 2020 r., poz. 347.);
  6. ustawa z dnia 16 listopada 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz.U. 2020,poz. 138.);
  7. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  w RP  (Dz.U. 2019, poz. 1347.);
  8. ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 1472);
  9. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r., poz. 1598);
  10. ustawa z dnia 5 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2017, poz. 823)

 

II. Realizowane zadania z zakresu spraw obywatelskich:

Pokój 12 – 91 4303 689

 •  prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad wydawaniem dowodów osobistych;

  Pokój 13 – 91 4303 232

 • Prowadzenie spraw z zakresu obywatelstwa polskim;

   -  nadawanie  obywatelstwa polskiego,

   -  uznanie za  obywatela polskiego;

     Pokój 14  - 91 4303 691

• Prowadzenie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego

    - potwierdzanie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego,

    - zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;

  Pokój 15  - 91 4303 690,  91 4303 718

  •  Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad ewidencją ludności;

  •  Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad Urzędami Stanu Cywilnego (rejestracja stanu cywilnego, zmiana imienia i nazwiska);

  • Prowadzenie spraw z zakresu przyznawania świadczeń pieniężnych w związku z posiadaniem Karty Polaka;

      Pokój 18  - 91 4 303 292

  •  Prowadzenie spraw z zakresu opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi ;

  •  Prowadzenie spraw z zakresu nadawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

      Pokój 19  - 91 4303 462

 •   Prowadzenie spraw z zakresu repatriacji;

 • Prowadzenie spraw z zakresu współdziałania z kościołami i innymi związkami  wyznaniowymi;

 •    Prowadzenie spraw z zakresu współpracy z mniejszościami narodowymi etnicznymi.

 

 


1
Kościoły i związki wyznaniowecofnij do druku na górę