Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Obywatelstwo polskie

Obywatelstwo polskie1
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego
2
Nadanie obywatelstwa
3
Uznanie za obywatela polskiego
4
Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
5
Przywrócenie obywatelstwa - informacjacofnij do druku na górę