Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców - Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu

Cudzoziemcy-Legalizacja pobytu

Całodobowa, automatyczna infolinia dla cudzoziemców - tel. 91 44 12 000

Informacje na temat sposobu składania wniosku o legalizację pobytu, zatrudnienia na terytorium Polski oraz Karty Polaka.


Infolinia została sfinansowana z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 
logo FAMI - Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

 

 

 


1

System wniosków interaktywnych / Interactive application forms system / Система интерактивных форм заявлений

Wnioski online to nowoczesny system, dzięki któremu w szybki sposób dotrzesz do wszelkich niezbędnych dokumentów, służących legalizacji pobytu w Polsce.

2

Информацiя для iноземцiв якi здають заяви на перебування в Польщi

3

Information for foreigners who want to apply for stay in Poland

4

Rezerwacja wizyt- informacja dla cudzoziemców, którzy składają wnioski o pobyt w Polsce

5

Obsługa klienta - godziny urzędowania

6

Informacja w języku migowym

7

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości

application for the issue* / replacement* of polish travel document for foreigner / заявка на выдачу* / замену* польского проездного документа для иностранца

8

Pobyt czasowy na terytorium RP / Temporary residence/ Временное пребывание

9

Pobyt stały na terytorium RP / Permanent residence/ Постоянное пребывание

10

Zatrudnienie cudzoziemca / Work in Poland / работа иностранцев в польше

11

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE/wydanie karty pobytowej

application for registering the residence

12

Przedłużenie wizy / Visas / Визы

wniosek o przedłużenie wizy krajowej/ national visa extension application / заявка на продление национальной визы

13

Zaproszenia / Invitations / Приглашения

wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń / application to enter the invitation into the invitation register

14

Pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej / Long-term EU residence

15

Uznanie za repatrianta
cofnij do druku na górę