Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla cudzoziemców

Informacje archiwalne: Dla cudzoziemców

Зміни у функціонуванні обслуговування клієнтів у Західнопоморським Воєводським Управлінні

OBYWATELE UKRAINY WYKONUJĄCY PRACĘ  JAKO KIEROWCY W TRANSPORCIE  MIĘDZYNARODOWYM

Z uwagi na działania wojenne na terenie Ukrainy i brak możliwości wydawania wiz przez polskie placówki konsularne, Wojewoda Zachodniopomorski uruchamia szybka ścieżkę umożliwiającą uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla obywateli Ukrainy wykonujących pracę jako kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Pracodawco – co musisz zrobić?

Zgłoś mailowo liczbę ukraińskich kierowców, którzy zatrudnieni są w Twoim przedsiębiorstwie jako kierowcy w ruchu międzynarodowym, a ich dotychczasowa wiza, karta pobytu, ruch bezwizowy upłynęła lub upłynie w najbliższym czasie.

Zgłoszenia dokonaj na adres mailowy:  so@szczecin.uw.gov.pl

 w tytule mail wpisz:  kierowca w ruchu międzynarodowym.

W treści podaj:

- imię  i nazwisko Cudzoziemca, numer paszportu i datę upływu legalnego pobytu

- jeżeli  już wniosek został wysłany pocztą -podaj datę jego wysyłki.

- wskaż telefon osoby do kontaktu.

Pracownicy Oddziału Cudzoziemców telefonicznie ustalą z osobą do kontaktu termin wizyty w Urzędzie
w celu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Złożenie wniosku i jego szybszą realizację, ułatwi skompletowanie i przygotowanie dokumentów w oparciu o informację przygotowana poniżej.

Informacja

dla Cudzoziemców ubiegających się o pobyt czasowy z uwagi na wykonywanie pracy na stanowisku kierowcy samochodu ciężarowego w transporcie międzynarodowym

 

DOKUMENTY

dokumenty dodatkowe pomocne w postępowaniu

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata za wydanie karty pobytu dla ...” (dane osoby ubiegającej się o wydanie katy pobytu)

 • kserokopię dokumentów potwierdzających  posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodnych np. prawo jazdy -oryginały do wglądu w dniu stawiennictwa w organie do wniosków złożonych przed 29.01.2022 r.  :
 • dokumenty poświadczające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • dokumenty potwierdzające posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terenie Polski
2 kopie strony 1-3 wniosku

 

 

Informacja jak wypełnić prawidłowo załącznik NR 1   (informacja dla pracodawców)

 

 • należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki, pamiętać o punkcie dotyczącym oświadczenia o karalności podmiotu,
 • załącznik musi być podpisany przez uprawnione osoby czytelnie a podpisany przez osobę  upoważnioną wymaga dołączenia stosownego upoważnieniem.
 • wynagrodzenie które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku NR 1nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy prace porównywalnego rodzaju lun na porównywalnym stanowisku
 • wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może być niższa niż wynagrodzenie  za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego pracy stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca (obecne kwoty: 3010 PLN  - miesięcznie /19,70 za godzinę pracy)-do wniosków składanych po 29.01.2022 r.

 

 • ustawa o cudzoziemcach art. 114, ust. 1 pkt. 5 (DZ. U. 2013 poz. 11650)

 

 • rozporządzenie Rady Ministrów (DZ. U. 2021 poz. 11690)

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JEŚLI CHCESZ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POBYT CZASOWY

 
Wyślij swój wniosek lub korespondencję w sprawie za pośrednictwem poczty lub złóż go za pośrednictwem skrzynki podawczej (w kopertomacie przy wejściu do budynku).
 
Korespondencja w Twojej sprawie, wpływająca do urzędu, jest rejestrowana w urzędowym Elektronicznym Systemie Zarządzania Dokumentacją (EZD).
 

JEŚLI WYSŁAŁEŚ  WNIOSEK LUB ZŁOŻYŁEŚ OSOBIŚCIE:

Skontaktujemy się z Tobą – otrzymasz wiadomość  na adres podany we wniosku lub telefonicznie. Jeżeli sprawa wymaga Twojego dodatkowego, osobistego stawiennictwa - wskażemy termin wizyty.
 

JEŚLI CHCESZ WYMIENIĆ LUB ODEBRAĆ  KARTĘ POBYTU

umów wizyte za pośrednictwem http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl

JEŚLI CHCESZ ZAŁATWIĆ SPRAWY DOT. OBYWATELSTWA ( poświadczenie, uznanie,nadanie) + świadczenie pieniężne

umów wizyte za pośrednictwem http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/

JEŚLI CHCESZ ZAŁATWIĆ SPRAWY DOT. OBYWATELI UE, WPIS ZAPROSZENIA DO EWIDENCJI ZAPROSZEŃ

umów wizyte za pośrednictwem http://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/

 

 Godziny pracy ZUW w Szczecinie - w poniedziałek od 10.00-17.30 oraz od wtorku – do piątku  od 8.00-15.00 
 
Delegatura ZUW w Koszalinie - umów wizytę za pośrednictwem:
- infolinii telefonicznej: 94 3428 346, lub
- wysyłając e-mail na adres delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl
Godziny pracy delegatury ZUW w Koszalinie:  od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-15.00 
 
 

UWAGA!

 1. Na jedną umówioną wizytę w urzędzie zapraszamy jedną osobę, bez osób towarzyszących -wyjątek stanowią osoby wymagające opieki
   
 2. Opłaty za wydanie karty pobytu możesz zapłacić na konto
 
Konto:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
NBP O/O Szczecin
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000
z dopiskiem "opłata za wydanie karty pobytu dla ...” (dane osoby ubiegającej się o wydanie katy pobytu)
 
3.     Opłaty za udzielenie zezwolenia pobytu możesz zapłacić na konto
 
Konto:
Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 
z dopiskiem "opłata za udzielenie zezwolenia dla ...” (dane osoby ubiegającej się 
o udzielenie zezwolenia)
 
Lista niezbędnych dokumentów i wysokości opłat znajduje się ZUW w Szczecinie https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=107.
 
 
W Delegaturze ZUW w Koszalinie - od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00-15.00
za pośrednictwem:
- infolinii telefonicznej: 94 3428 346;
- wysyłając e-mail na adres delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шановні клієнти Відділу до справ іноземців,

Будь ласка надішліть свою заяву на видачу дозволу, який легалізує перебування або кореспонденцію до справи поштою або через поштову скриньку, яка знаходиться біля входу в наш офіс (у конверті підписаному заявником).

Листування в вашій справі, отримане офісом, реєструється в офіційній системі електронного документообігу (EZD).

ЯКЩО ВИ ВЖЕ СКЛАЛИ ЗАЯВУ - ПОШТОЮ АБО ОСОБИСТО:

Ми зв’яжемось з вами - ви отримаєте повідомлення на адресу, вказану в заяві-анкеті або по телефону. Якщо справа вимагає вашої додаткової особистої явки - ми визначимо дату прийому.

ВИДАЧА КАРТИ ПЕРЕБУВАННЯ ТА ПОСВІДЧЕННЯ ГРОМАДЯНИНА ЄС

В офісі Західнопоморського Воєводського Управління в Щецині відбувається за попереднім записом:

- реєстрація за телефоном: 91 4303 001 або 91 4303 728;

Графік роботи відділення в Щецині: у понеділок з 10.00-17.30 та з вівторка по п’ятницю з 8.00-15.00

Видділ Управління в Кошаліні:

- реєстрація за телефоном: 94 3428 346, або

- або через e-mail надісланий за адресою: delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl

Графік роботи офісу у Кошаліні: з понеділка по п’ятницю з 08.00-15.00

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

1. Ми запрошуємо одну особу на одну зустріч в офісі, жодних супроводжуючих - не стосується осіб, які потребують догляду

2. Ви можете сплатити плату за видачу карти перебування на банківський рахунок

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

з приміткою польською мовою "opłata za wydanie karty pobytu dla ...” ("оплата за видачу карти перебування…” - вказати ім'я та прізвище)

 

3. Платy за надання дозволу на проживання сплачувайте будь ласка на банківський рахунок

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Pl. Armii Krajowej 1
70 – 456 Szczecin
20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
 

з приміткою польською мовою "opłata za udzielenie zezwolenia dla ...” ("плата за надання дозволу ..." - вказати ім'я та прізвище)

 

Перелік необхідних документів та розмір зборів можна знайти на нашому сайті: https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=107.

 

ДОЗВІЛ НА РОБОТУ

Надання послуги здійснюється поштою або онлайн, через функціонал, що розміщений на сайті praca.gov.pl. Електронную заяву ви підпишете кваліфікованим підписом або довіреним профілем.

Плата за видачу дозволу на роботу сплачується на наступний банківський рахунок:

 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki

NBP O/O Szczecin

66 1010 1599 0055 9722 3100 0000

з приміткою польською мовою "opłata za wydanie zezwolenia dla ...” (вказати дані працевлаштованого іноземця)

Ви отримаєте дозвіл за посередництвом Польської пошти.

Додаткову інформацію можна отримати:

В офісі в Щецині - у понеділок з 10.00-17.30 та з вівторка по п’ятницю

з 8.00-15.00

- за номером телефону: 91 4303 498;

- або надіславши електронного листа за адресою: informacjaso@szczecin.uw.gov.pl.

 

В офісі в Кошаліні - з понеділка по п’ятницю з 08.00-15.00

- за номером телефону: 94 3428 346;

- або надіславши електронного листа за адресою: delegatura@zuw.szczecin.uw.gov.pl

 

Перелік необхідних документів та розмір плати можна знайти на веб-сайті за посиланням:

https://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=1960


 
 
 

1
2022-01-25
Zmiany w prawie dotyczącym cudzoziemców
2
2021-03-15
Як працює послуга Bаш e-PIT
3
2015-04-28
Praca cudzoziemców w Polsce – od maja zmiany
4
2015-02-16
Pomoc prawna i integracyjna
5
2014-11-10
Konkurs fotograficzny Urzędu do Spraw Cudzoziemców
6
2014-04-28
Nowe przepisy dla cudzoziemców
7
2013-09-10
POWROTY. Pomoc prawna i informacja dla powracających migrantów


pokaż bieżące
cofnij do druku na górę