Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne


tryb zamówienia ilość ostatnie
Przetarg nieograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
200 zakończonych
 
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
2 zakończonych
Przetarg ograniczony od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 80 trwających
0 zakończonych
 
Zapytanie o cenę od 30000 euro do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 81 trwających
8 zakończonych
Zamówienie publiczne do 30 tys euro (na podstawie art 4 ust 8 ustawy PZP)0 trwających
265 zakończonych
 
Zamówienia do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP o wartości mniejszej niż 130 000 PLN (netto)16 trwających
183 zakończonych

cofnij do druku na górę