Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej - Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

2019-01-24

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych należących do PKP.

Ustalenie warunków inwestycji lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 15 kV, zlokalizowanej na działce nr 109 w obrębie Cybowo w gminie Kalisz Pomorski, stanowiącej teren zamknięty Polskich Kolei Państwowych S.A.

Przedstawiciele stron, mogą zgłaszać swoje warunki, zastrzeżenia, wnioski, uwagi i postanowienia ww. sprawie oraz zapoznać się z dostarczonym materiałem w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8ºº do 12ºº w pokoju nr 235 ( drugie piętro ) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.


cofnij do druku na górę