Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

2018-12-11

Konkurs w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2019

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności”.

 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

W 2019 roku na realizację konkursu „Od zależności ku samodzielności” Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.


Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Program „Od zależności do samodzielności” zastępuje Program „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.   


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program "Od zależności ku samodzielności".
format pliku pdf .pdf
287.4 kB
2018-12-11, 11:56:37
2
Ogłoszenie do Programu "Od zależności ku samodzielności".
format pliku pdf .pdf
9223 kB
2018-12-11, 11:57:03
3
Oświadczenie do ogłoszenia "Od zależności ku samodzielności".
format pliku pdf .pdf
90.6 kB
2018-12-12, 13:26:17
cofnij do druku na górę