Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program Opieka 75+ edycja 2020

2018-12-10

Program Opieka 75+ edycja 2020

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” – edycja 2020 dla osób w wieku 75 lat i więcej

30 stycznia 2020 r. Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zaakceptowała program pn. „Opieka 75+” – edycja 2020.

Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach będących w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania w zakresie realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi Gmina w związku ze świadczeniem usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 lat i więcej, które mieszczą się w zakresie przedmiotowym programu (pkt. V programu), które są świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (dotyczy gmin, które przedmiotowe usługi świadczą przez osoby zatrudnione w gminie, ośrodku pomocy społecznej lub w innej gminnej jednostce organizacyjnej).

 

Zgodnie z założeniami przyjętymi dla programu „Opieka 75+” na rok 2020, koszt realizacji zadania wylicza się poprzez pomnożenie całkowitej liczby godzin np. usług opiekuńczych przyznanej decyzją administracyjną osobie w wieku 75 lat i więcej na rok 2020 przez koszt 1h usług opiekuńczych określony w Uchwale Rady Gminy.

Zmiany w programie w edycji na rok 2020 obejmują następujący zakres:

  1. Rozszerzenie form realizacji usług opiekuńczych o:
  1. Zakres przedmiotowy:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca gminy do skorzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Program "Opieka 75+" na rok 2020
format pliku pdf .pdf
826.9 kB
2020-02-07, 09:33:16
cofnij do druku na górę