Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla samorządów - Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2018 rok

2018-11-29

Informacja finansowa JST województwa zachodniopomorskiego za 2018 rok

- W tegorocznym zestawieniu znalazły się dane za rok 2018 – mówił wojewoda Tomasz Hinc – Dzięki nim każdy mieszkaniec województwa może sprawdzić jak wygląda aktualna sytuacja finansowa jego gminy, powiatu. Sprawdzić jak zmieniła się sytuacja finansowa od 2017 roku, czy gmina poprawiła swoją sytuację czy też nie, czy wspięła się na wyższa pozycję w zestawieniu, czy też spadła, oraz które wskaźniki finansowe na to wpłynęły.

 

Tegoroczna publikacja, oparta o 6 wskaźników finansowych podzielonych na dwie grupy - stymulantów i destymulantów, zawiera:


- Prezes Rio przygotował również zestawienie obejmujące, wpływy JST z tytułu uzyskanych środków europejskich za lata 2014-2018 – dodał wojewoda Tomasz Hinc – Są przypadki gdy wysokość środków europejskich to ponad 7 tys. zł na 1 mieszkańca – a także niestety takie których wysokość to zaledwie kilkaset złotych. Dysproporcje są znaczące.

Prezes RIO podkreślił, że żadna z gmin województwa zachodniopomorskiego nie jest zadłużona w instytucjach finansowych, które nie są bankami

- Nie ma na terenie naszego województwa takiej sytuacji, jak w gminie Ostrowice, której zadłużenie w parabankach sięgnęło ponad 45 mln zł i doprowadziło do likwidacji gminy – dodał prezes Staszewski. – Finanse samorządów województwa zachodniopomorskiego za rok 2018 określiłbym jako dobre.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim, do wojewody zachodniopomorskiego zgłaszali się wierzyciele gminy.

Zgłosiło się 45 wierzycieli, a zgłoszone wierzytelności wyniosły ponad 53 mln. zł. (w tym: 40 164 560,06 zł to kwota główna, a 12 886 740,72 zł to odsetki).

Z tej kwoty wierzytelności zgłoszone przez instytucje finansowe m.in. GETBACK SA, BFF Polska SA (Magellan SA), REMEDIS SA, MW Trade SA - to ponad 45 mln. zł. (kwota główna to 34 180 433,84 zł, a odsetki - 11 067 504,22).

Szczegółowe zestawienie danych przygotowane przez RIO znajduje się w załączniku, poniżej.

 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2018 rok
format pliku pdf .pdf
4079.4 kB
2019-04-24, 07:44:53
2
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2018 rok - dane źródłowe
format pliku pdf .pdf
633.2 kB
2019-04-24, 07:49:41
3
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok
format pliku pdf .pdf
1546.8 kB
2018-11-29, 10:33:00
4
Informacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego za 2017 rok - dane źródłowe
format pliku pdf .pdf
114.8 kB
2018-11-29, 11:07:43
5
podpisanie porozumienia
format pliku jpg .jpg
5695.8 kB
2018-11-29, 14:14:23
cofnij do druku na górę