Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Przeciwdziałanie handlowi ludźmi - Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

2021-10-18

Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

W zakresie realizacji Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi, w ramach zadania publicznego, zostało utworzone Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla ofiar handlu ludźmi.

Centrum zapewnia:

Do głównych zadań KCIK należy przede wszystkim identyfikacja ofiar handlu ludźmi, podejmowanie działań interwencyjnych, prowadzenie schronisk dla ofiar, kompleksowe wsparcie ofiar handlu ludźmi (zakwaterowanie, opieka medyczna i psychologiczna, konsultacje prawne), poradnictwo prewencyjne oraz udzielanie konsultacji dla instytucji i organizacji. Centrum prowadzi również całodobowy telefon zaufania dla ofiar i świadków handlu ludźmi.

Kontakt z Centrum możliwy jest pod nr telefonu: +48 22 628 01 20 (całodobowo), a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: kcik@strada.org.pl

Adres strony internetowej: kcik.pl/k1/

Telefon zaufania +48 22 628 99 99 jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 9:00 do 18:00, w piątki w godzinach od 9:00 do 14:00.

Ponadto na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można znaleźć szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, struktury instytucjonalnej itp. Ponadto, w serwisie znajduje się obszerna baza wiedzy, zawierająca nie tylko akty prawne regulujące problematykę handlu ludźmi, ale także, statystyki, publikacje, ciekawostki oraz opisy prowadzonych projektów. Portal jest na bieżąco aktualizowany m.in. informacjami o nadchodzących i zakończonych wydarzeniach, wydanych raportach, orzeczeniach sądowych w sprawach o handel ludźmi.

Link do portalu MSWiA: www.gov.pl/web/handel-ludzmi


cofnij do druku na górę