Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie - Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 r.

2018-10-26

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 r.

Wojewoda Zachodniopomorski na podstawie art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy projekt ,,Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 r.”


Ewentualne uwagi prosimy kierować w terminie do dnia 13 listopada 2018 r. na adres: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, zps@szczecin.uw.gov.pl lub na numer fax-u: 91-43-35-531.

Osobami odpowiedzialnymi za konsultacje są:
Pani Sandra Klimas tel: 91-43-03-238,
Pani Jagoda Ziomka tel: 91-43-03-346.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z podmiotami niepublicznymi, działającymi w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałania HIV/AIDS na 2019 r.
format pliku pdf .pdf
2235.4 kB
2018-10-26, 08:39:03
cofnij do druku na górę