Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

Dyrektor Wydziału

Justyna Borzym

pokój 245

tel. 91 4303 243 
fax 91 4335 531

e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału


pokój 244

tel. 91 4303 243 
fax 91 4335 531

e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl

Sekretariat Wydziału

pokój 245

tel. 91 4303 243 
fax 91 4335 531

e-mail: zps@szczecin.uw.gov.pl

 


Oddział Rynku Pracy i Kształcenia w Ochronie Zdrowia

Kierownik

Katarzyna Skowroń-Giniewska

pokój 243

Stanowisko ds. odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy

pokoje: 256 i 277

tel. 91 4303 313
tel. 91 4303 314
tel. 91 4303 322
tel. 91 4303 496

Stanowiska ds. specjalizacji w ochronie zdrowia

pokój 220

tel. 91 4303 312
tel. 91 4303 317
tel. 91 4303 321

Stanowisko ds. konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

pokój 266

tel. 91 4303 268

Stanowisko ds. oświadczeń i raportów konsultantów oraz zobowiązań lekarzy do wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

pokój 238

tel. 91 4303 226

Stanowisko ds. statystyki z zakresu zdrowia i ochrony zdrowia

pokój 266

tel. 91 4303 269

Stanowisko ds. postępowań egzekucyjnych i inwestycji w sektorze zdrowia

pokój 255

tel. 91 4303 655

Stanowisko ds. postępowań egzekucyjnychw ochronie zdrowia

pokoje: 238, 254 i 255

tel. 91 4303 203
tel. 91 4303 213
tel. 91 4303 254
tel. 91 4303 630

Delegatura Urzędu - stanowisko ds. odwołań i kontroli urzędów pracy realizujących zadania usług rynku pracy

pokoje: 153 i 155

tel. 94 3428 391
tel. 94 3428 367

sekretariat Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

pokój 248

tel. 91 4303 440
tel. 91 4303 540
fax 91 4303 440

Oddział Rejestrów i Świadczeń

Kierownik

Paweł Wegner

pokój 140

tel. 91 4303 242
fax 91 4303 247

Stanowisko ds. finansowych w oddziale, kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz kontroli organizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów

pokój 140

tel. 91 4303 241

Stanowisko ds. rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą

pokój 145

tel. 91 4303 247

Stanowiska ds. lecznictwa uzdrowiskowego, rejestru i kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą

pokój 142

tel. 91 4303 467

Stanowisko ds. HIV/AIDS

pokój 145

tel. 91 4303 346 

Stanowisko ds. opieki zdrowotnej nad matką, dzieckiem i młodzieżą szkolną

pokój 143

tel. 91 4303 255

Stanowisko ds. zadań podejmowanych na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia

pokój 143

tel. 91 4303 280

Stanowisko ds. zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz ośrodków i organizacji turnusów rehabilitacyjnych

pokój 62

tel. 91 4303 455

Stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

pokoje 257 i 258

tel. 91 4303 339
tel. 91 4303 742
tel. 91 4303 617

Delegatura Urzędu - stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

pokój 145a

tel. 94 3428 262
tel. 94 3428 250

 

Oddział Rodziny i Pomocy Społecznej

Kierownik

Izabela Wojtczak-Sikorska

pokój 253

tel. 91 4303 688

Stanowisko ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

pokoje 249, 251, 252

tel. 91 4303 233
tel. 91 4303 249
tel. 91 4303 337
tel. 91 4303 354
tel. 91 4303 389
tel. 91 4303 539
tel. 91 4303 757

Stanowisko ds. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

pokój 249

tel. 91 4303 238

Stanowisko ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

pokoje 250 i 253

tel. 91 4303 256
tel. 91 4303 625
tel. 91 4303 626
tel. 91 4303 628
tel. 91 4303 630
tel. 91 4303 881

Delegatura Urzędu - stanowisko ds. nadzoru i kontroli w pomocy społecznej

pokój 145

tel. 94 3428 361
tel. 94 3428 397

Delegatura Urzędu - stanowisko ds. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

pokój 157

tel. 94 3428 325
tel. 94 3428 256
 

Oddział Budżetu i Sprawozdawczości

Kierownik

Jacek Araś

pokój 263

tel. 91 4303 489

Stanowisko ds. budżetu i sprawozdawczości

pokój 260-265

tel. 91 4303 140
tel. 91 4303 211
tel. 91 4303 229
tel. 91 4303 236
tel. 91 4303 239
tel. 91 4303 245
tel. 91 4303 257
tel. 91 4303 310
tel. 91 4303 430

Stanowisko ds. Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

pokój 262

tel. 91 4303 228

Stanowisko ds. nadzoru nad funkcjonowaniem systemów informatycznych i budżetu

pokój 260

tel. 91 4303 484


cofnij do druku na górę