Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Prawnego - PROMULGACJA UCHWAŁ ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2018-10-09

PROMULGACJA UCHWAŁ ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

PROMULGACJA UCHWAŁ ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

  

Uprzejmie informuję, iż uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2019 r. należy przekazać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie celem ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym do 10 grudnia 2018 r.

W związku z dużą ilością wpływających aktów oraz koniecznością podjęcia w stosunku do nich szeregu czynności technicznych dotrzymanie ww. terminu pozwoli na opublikowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w terminie pozwalającym na ich wejście w życie od 1 stycznia 2019 r.

            Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych [1], akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

 [1] Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 t.j.)


cofnij do druku na górę