Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020 - Rok 2018 - II nabór dodatkowy w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018

II nabór dodatkowy w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018

II nabór dodatkowy w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018

 W związku z ogłoszeniem wyników dodatkowego naboru w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018 informujemy, że w naszym województwie dofinansowanie zostało przyznane wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego, które złożyły wnioski, przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do programu przez słuzby wojewody tj:
1. Gmina Świdwin - kwota przyznanej dotacji 127.989 zł
2. Gmina Miasto Szczecin - kwota przyznanej dotacji 150.000 zł.


cofnij do druku na górę