Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Konsultacje w sprawie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

2018-07-09

Konsultacje w sprawie budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W Zakładzie Aktywności Zawodowej działającym przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Stargardzie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach konsultacji budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

minister Elżbieta Rafalska na stojąco opowiada o głównych założeniach systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Założenia kompleksowych rozwiązań, które mają poprawić sytuacji osób niepełnosprawnych i ich opiekunów przedstawiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. W spotkaniu z przedstawicielami środowiskowych domów samopomocy, zakładów aktywności zawodowej, warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i samorządu z terenu województwa wziął udział wicewojewoda Marek Subocz oraz przedstawiciele PFRON, NFZ, i ZUS.

Omówiono tematy dotyczące wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w szczególności związane z wdrażaniem mapy drogowej budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z jej filarami – Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Pakietem społecznej odpowiedzialności i Programem „Dostępność Plus”.


Oprócz dotychczas wprowadzonych rozwiązań, do których zaliczyć należy:


zaprezentowane zostały nowe, długofalowe rozwiązania, m.in. Strategia na rzecz Osób Niepełnosprawnych wraz z Program Narodowego Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych, reforma systemu orzekania o niepełnosprawności, zatrudnienie wspomagane.
Szczególnie istotne dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów są takie rozwiązania ustawowe jak zapewnienie opieki wytchnienieniowej i wprowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej.
Galeria zdjęć:

minister Elżbieta Rafalska na stojąco opowiada o głównych założeniach systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

825.2 kB
1280 x 854 pix
widok na uczestników konferencji, zza stołu prezydialnego

2884.9 kB
4650 x 3100 pix
cofnij do druku na górę