Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Prawo

Prawo

Uzgadnianie projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są zobowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów. Komórka Urzędu odpowiedzialna za wykonanie zadania - Wydział Prawny.
cofnij do druku na górę