Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

email: so@szczecin.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Neumann
pokój 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

Zastępca Dyrektora

Rafał Sierkowski
pokój 17
tel. 91 4303 400


Sekretariat
pokój nr 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

Informacja paszportowa
BOI
tel. 91 4303 769

Informacja - sprawy cudzoziemców
pokój 91

tel. 91 4303 728, 91 4303 289
adres mailowy: so@szczecin.uw.gov.pl

 

Organizacja wewnętrzna Wydziału

 

Oddział ds. obsługi klienta

Kierownik Anna Leonowicz,
pokój 43
tel. 91 43 03 739


Z-ca Kierownika Kamila Fryczkowska
tel. 9143 43 03 352

 

Oddział legalizacji zatrudnienia

Kierownik Grażyna Forma
pok. 19
tel. 91 43 03 297

Oddział legalizacji pobytu

Kierownik - Tomasz Kurtycz
pokój 40
tel. 91 4303 768

Oddział spraw obywatelskich

Kierownik - Lech Jakóbowski
pokój 12
tel. 91 4303 689

Wieloosobowe stanowisko pracy :

 

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu w Koszalinie

Kierownik - Danuta Olejniczak
tel. 94 3428 338

 

 

godziny przyjęć Klientów  ZUW Szczecin i delegatury w Koszalinie


Poniedziałek od 10.00 do 18.00 ( w godzinach 7.45-10.00 stanowiska obsługi klienta będą nieczynne)

pozostałe dni tygodnia od  8:00-15:00

 

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE


poniedziałek: 7.45-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45 
 


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie od 31 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje projekt Nr FGZ-12-3422 „Modernizacja infrastruktury biurowej służącej obsłudze cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rocznego 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych.

W ramach projektu uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostało na stworzenie stanowisk do obsługi cudzoziemców, doposażenie praciwników w sprzęt biurowy i komputerowy oraz zakup programu statystyczno - ewidencyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do zarządzania i przechowywania dokumentów.

Efektem końcowym projektu będzie dostosowanie stanowisk do cyfrowego przyjmowania danych osobowych oraz obsługi biometrycznej klientów-cudzoziemców oraz doposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy i komputerowy umożliwiający szybsze załatwianie spraw.

Łączna wartość projektu wyniosi 299 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Fundusz Granic Zewnętrznych 224,25 tys. zł.cofnij do druku na górę