Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

email: so@szczecin.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału

Małgorzata Neumann
pokój 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

Zastępca Dyrektora

Mariola Cieśla
pokój 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712


Sekretariat
pokój nr 17
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712

Informacja paszportowa
BOI
tel. 91 4303 769

Informacja - sprawy cudzoziemców
 

tel. 91 4303 728, 91 4303 289
adres mailowy: informacjaso@szczecin.uw.gov.pl

 

Organizacja wewnętrzna Wydziału

 

Oddział ds. obsługi klienta

Kierownik Anna Leonowicz,

tel. 91 43 03 739

so@szczecin.uw.gov.pl


Oddział obsługi technicznej

Kierownik Kamila Fryczkowska
tel. 9143 43 03 352

 so@szczecin.uw.gov.pl

Oddział legalizacji zatrudnienia

Kierownik Grażyna Forma
pok. 94
tel. 91 43 03 297

so@szczecin.uw.gov.pl

Oddział legalizacji pobytu

Kierownik Tomasz Kurtycz
pokój 40
tel. 91 4303 768

so@szczecin.uw.gov.pl

Oddział spraw obywatelskich

Kierownik  Lech Jakóbowski
pokój 12
tel. 91 4303 689

ljakobowski@szczecin.uw.gov.pl

Wieloosobowe stanowisko pracy :

 

Oddział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze Urzędu w Koszalinie


tel. 94 3428 338 fax
94 34-23- 637.

informacjaso@szczecin.uw.gov.pl
 

 

godziny przyjęć Klientów  ZUW Szczecin i delegatury w Koszalinie


Poniedziałek od 10.00 do 18.00 ( w godzinach 7.45-10.00 stanowiska obsługi klienta będą nieczynne)

pozostałe dni tygodnia od  8:00-15:00

 

KASA PRZYJMUJĄCA OPŁATY PASZPORTOWE


poniedziałek: 7.45-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45 
 


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie od 31 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. realizuje projekt Nr FGZ-12-3422 „Modernizacja infrastruktury biurowej służącej obsłudze cudzoziemców w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rocznego 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych.

W ramach projektu uzyskane dofinansowanie przeznaczone zostało na stworzenie stanowisk do obsługi cudzoziemców, doposażenie praciwników w sprzęt biurowy i komputerowy oraz zakup programu statystyczno - ewidencyjnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do zarządzania i przechowywania dokumentów.

Efektem końcowym projektu będzie dostosowanie stanowisk do cyfrowego przyjmowania danych osobowych oraz obsługi biometrycznej klientów-cudzoziemców oraz doposażenie stanowisk pracy w sprzęt biurowy i komputerowy umożliwiający szybsze załatwianie spraw.

Łączna wartość projektu wyniosi 299 tys. zł, a dofinansowanie ze środków Fundusz Granic Zewnętrznych 224,25 tys. zł.cofnij do druku na górę