Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Koordynacji Świadczeń - Zadania Wydziału koordynacji Świadczeń

Zadania Wydziału koordynacji Świadczeń

Zadania Wydziału koordynacji Świadczeń

Do szczegółowego zakresu działania Wydziału Koordynacji Świadczeń należy:


1) wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii,


2) wydawanie decyzji i postanowień w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, w których zastosowanie mają przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,


3) prowadzenie postepowań egzekucyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego, w których zastosowanie mają przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego


4) współpraca z gminami oraz instytucjami krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii w zakresie realizowanych zadań, ustalanie i dochodzenie świadczeń nienależnie pobranych w sprawach, w których zastosowanie mają przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.


cofnij do druku na górę