Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Koordynacji Świadczeń - Akty prawne

Akty prawne

Akty prawne

1. Ustawa o świadczeniach rodzinnych.

dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1952/1

2. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1851/1

3. Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1

4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0883-20140101

5. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/

6.  DECYZJA NR F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych.

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/

 


cofnij do druku na górę