Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Program wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020 - Rok 2018 - Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018

Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęła żadna oferta na dodatkowy nabór w ramach Programu "Senior+" .

 Wyniki zostały opublikowane na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wyniki dodatkowego naboru ofert w ramach Programu Wieloletniego SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2018


cofnij do druku na górę