Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Tomasz Hinc wojewodą zachodniopomorskim

2018-03-05

Tomasz Hinc wojewodą zachodniopomorskim

Tomasz Hinc odebrał dziś z rąk Joachima Brudzińskiego ministra spraw wewnętrznych i administracji powołanie na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego.

Tomasz Hinc z nominacją odebraną z rąk ministra Joachima Brudzińskiego

- Wybór na to stanowisko to niezwykle przemyślana decyzja - mówił podczas uroczystości Joachim Brudziński, szef MSWiA. – Tomasz Hinc to gwarant kontynuacji rozwoju regionu. Jestem przekonany, że w osobie wojewody Hinca samorządowcy znajdą wsparcie i dobrego partnera do rozmów.

- Dziękuję za zaufanie i powierzenie mi tej niezwykle ważnej funkcji przedstawiciela rządu w regionie - powiedział Tomasz Hinc, wojewoda zachodniopomorski – To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność za wspólnotę całego naszego województwa, które liczy 1,8 mln mieszkańców.

Wojewoda dodał, że w pierwszej kolejności będzie spotykał się z szefami służb zespolonych w regionie i dyrektorami wydziałów Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zapowiedział wizyty w gminach oraz podkreślił, że jest otwarty na współpracę z każdym, komu zależy na rozwoju Pomorza Zachodniego.

- Będę realizował w regionie cele postawione przez rząd i nadzorował przebieg najważniejszych dla Pomorza Zachodniego inwestycji – dodał wojewoda Hinc

Tomasz Hinc urodził się w 1974 r. w Szczecinie. Jest absolwentem magisterskich studiów socjologicznych na Uniwersytecie Szczecińskim, o specjalizacji „Socjologia i psychologia kompetencji społecznych”.

W latach 2016-2018 był wiceprezesem zarządu Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, gdzie odpowiadał za zakupy, surowce i logistykę.
W latach 2007-2016 był w Totalizatorze Sportowym w Warszawie kolejno: w 2007 r. doradcą zarządu, następnie w latach 2007-2016 dyrektorem Oddziału XV w Szczecinie, w 2008 r. p.o. dyrektora Oddziału XIII w Zielonej Górze i jednocześnie w latach 2013 - 2016 dyrektorem Oddziału XVII w Koszalinie.
W latach 1997-2007 był nauczycielem akademickim w szczecińskich szkołach wyższych gdzie specjalizował się w dziedzinach: organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz socjologii.

W latach 2006-2018 był trzykrotnie wybierany do Rady Miasta Szczecin, obejmując w 2014 r. stanowisko wiceprzewodniczącego Rady. W Radzie Miasta w latach 2006-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Samorządności oraz pracował w Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Promocji Rozwoju i Gospodarki Morskiej, Komisji Budownictwa i Mieszkalnictwa, Komisji Edukacji, Komisji Sportu oraz Komisji Rewizyjnej.

W latach 2007-2014 pracował w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Szczecina.
W latach 2013-2015 był członkiem Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
W latach 2015-2018 był przedstawicielem Miasta Szczecin w Radzie Euroregionu Pomerania.
Od 2003 r. do 2018 r. pracował w Radzie Społecznej Regionalnego Szpitala Onkologicznego w Szczecinie - Zachodniopomorskim Centrum Onkologii.
W 2014 roku był finalistą VI edycji Polish National Sales Awards.
W 2015 roku został wyróżniony w finale VII edycji Polish National Sales Awards.

Tomasz Hinc jest żonaty i ma dwoje dzieci.

Z dniem 5 marca 2018 roku został powołany przez Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów na stanowisko wojewody zachodniopomorskiego. 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
zdjęcie 1
format pliku jpg .jpg
322.7 kB
2018-03-05, 13:33:20
2
zdjęcie 2
format pliku jpg .jpg
857.3 kB
2018-03-05, 13:33:30
3
zdjęcie 3
format pliku jpg .jpg
750.9 kB
2018-03-05, 13:33:42
4
zdjęcie 4
format pliku jpg .jpg
844.6 kB
2018-03-05, 13:33:50


Galeria zdjęć:

Tomasz Hinc z nominacją na wojewodę obok ministra Joachima Brudzińskiego

322.7 kB
1280 x 853 pix
wojewoda Tomasz Hinc siedzi obok wicewojewody Marka Subocza i wiceminister Małgorzaty Golińskiej

857.3 kB
1280 x 853 pix
nowo powołany wojewoda przemawia przy mównicy

750.9 kB
1280 x 852 pix
widok na gości w Sali Rycerskiej ZUW podczas przemówienia nowego wojewody

844.6 kB
1280 x 853 pix
cofnij do druku na górę