Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Przedstawiciele wojewody w radach społecznych

Przedstawiciele wojewody w radach społecznych

Przedstawiciel wojewody wchodzi w skład rady społecznej, jako jej członek, działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest:
1) uczelnia medyczna;
2) jednostka samorządu terytorialnego.


Członkiem rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.

Członkowi rady społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach rady społecznej.

Za udział w posiedzeniach rady społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.


Podstawa prawna:
art. 48 ust. 6-7 oraz 9-10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.)


Sprawy desygnowania przedstawicieli wojewody do rad społecznych prowadzi:

Monika Zwierzchowska – starszy inspektor wojewódzki

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

tel./faks  (91) 430 32 69
e-mail: mzwierzchowska@szczecin.uw.gov.pl
pokój 266, II piętro
 

 

Wykaz przedstawicieli Wojewody Zachodniopomorskiego w radach społecznych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z siedzibą na terenie województwa zachodniopomorskiego


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Klauzula Rodo - Wyznaczanie przedstawiciela wojewody do rady społecznej podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą
format pliku pdf .pdf
137.5 kB
2022-06-09, 13:57:34
cofnij do druku na górę