Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Biura Logistyki i Zamówień Publicznych - Informacje dla rzeczoznawców

2017-12-08

Informacje dla rzeczoznawców


Zobacz również artykuły:

1
Cennik Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2022 ustalający wysokość wynagrodzeń za czynności biegłego rzeczoznawcy majątkowego
2
Karta Zgłoszeniowa na listę biegłych rzeczoznawców majątkowych na 2022 r.
3
lista biegłych rzeczoznawców majątkowych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim na rok 2022
4
Ogłoszenie Wojewody Zachodniopomorskiego o zamiarze utworzenia listy biegłych - rzeczoznawców majątkowych na rok 2022
5
Warunki wpisu na listę biegłych oraz realizacji przez biegłych zadań, do których zostali powołani
6
Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 286/2021 z 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 815/2016 w sprawie powołania stałego Zespołu do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzo
cofnij do druku na górę