Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Wojewody

Biuro Wojewody

e-mail: bw@szczecin.uw.gov.pl

 

Dyrektor Biura Wojewody

Piotr Zieliński
pokój 111
tel. 91 43 03 441
fax: 91 43 03 431 

Zastępca dyrektora 

Daria Szurpicka
pokój 110
tel. 91 43 03 441 

Sekretariat dyrektora Biura Wojewody

Magdalena Andrzejewska
pokój 111
tel. 91 43 03 441
fax: 91 43 03 431

 

Sekretariat wojewody

Ewa Niechciał
pokój 105, 106
tel. 91 43 03 315
fax 91 43 30 250
wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

  

Sekretariat wicewojewody

Jagoda Malinowska
pokój 105, 106
tel. 91 43 03 300
fax 91 43 30 250
wicewojewoda@szczecin.uw.gov.pl

 

Centrum Prasowe 

Piotr Pieleszek - główny specjalista
pokój 108
tel. 91 43 03 579
rzecznik@szczecin.uw.gov.pl 

 

Michał Ruczyński - ekspert
pokój 108
tel. 91 43 03 589
e-mail: rzecznik@szczecin.uw.gov.pl


Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi krajowych i zagranicznych kontaktów wojewody 

Agnieszka Kosek - główny specjalista
pokój 110
tel. 91 43 03 494
akosek@szczecin.uw.gov.pl

Joanna Pawluć - inspektor wojewódzki
pokój 100a
tel. 91 43 03 291
jpawluc@szczecin.uw.gov.pl

Jarosław Leszkiewicz - ekspert
pokój 100a
tel. 91 43 03 290

Anna Truchan - operator urządzeń elektronicznych
pokój 101
tel. 91 43 03 209
e-mail: atruchan@szczecin.uw.gov.pl


cofnij do druku na górę