Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Wojewody

Biuro Wojewody

e-mail: bw@szczecin.uw.gov.pl

Dyrektor Biura Wojewody

Daria Szurpicka
pokój 110
tel. 91 43 03 441
fax: 91 43 03 431


Zastępca dyrektora Biura Wojewody

Jarosław Leszkiewicz
pokój 110
tel. 91 43 03 441
fax: 91 43 03 431

Sekretariat dyrektora Biura Wojewody

Magdalena Andrzejewska
pokój 111
tel. 91 43 03 441
fax: 91 43 03 431

Sekretariat wojewody

Ewa Niechciał
pokój 105, 106
tel. 91 43 03 315
fax 91 43 30 250
wojewoda@szczecin.uw.gov.pl

 

Sekretariat wicewojewody

Jagoda Malinowska
pokój 105, 106
tel. 91 43 03 300
fax 91 43 30 250
wicewojewoda@szczecin.uw.gov.pl

Sekretariat II wicewojewody

Magdalena Skowronek 
pokój 109
tel. 91 43 03 116
fax 91 43 30 250
e-mail: IIwicewojewoda@szczecin.uw.gov.pl

 

Karol Mitura - asystent wojewody
pokój 100
tel. 91 43 03 285
e-mail: kmitura@szczecin.uw.gov.pl

 

Centrum Prasowe

Michał Ruczyński - rzecznik prasowy
pokój 100
tel. 91 43 03 589
e-mail: rzecznik@szczecin.uw.gov.pl

Piotr Pieleszek - główny specjalista
pokój 100
tel. 91 43 03 579
rzecznik@szczecin.uw.gov.pl


Wieloosobowe stanowisko pracy do spraw obsługi krajowych i zagranicznych kontaktów wojewody

Agnieszka Kosek - główny specjalista

pokój 100a
tel. 91 43 03 494
akosek@szczecin.uw.gov.pl

Joanna Pawluć - inspektor wojewódzki
pokój 101
tel. 91 43 03 291
jpawluc@szczecin.uw.gov.pl

Anna Paczkowska 
pokój 101
tel. 91 43 03 290
apaczkowska@szczecin.uw.gov.pl


cofnij do druku na górę