Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - IOWISZ - Instrukcje i akty prawne

Instrukcje i akty prawne


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Podręcznik użytkownika Systemu Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)
format pliku pdf .pdf
2616.6 kB
2021-03-04, 10:22:22
2
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)
format pliku html .html
kB
2020-01-21, 11:55:21
3
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
format pliku html .html
kB
2020-01-21, 11:57:27
4
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
format pliku html .html
kB
2020-01-21, 12:00:25
5
Klauzula informacyjna RODO
format pliku pdf .pdf
137.1 kB
2019-10-10, 14:56:59
cofnij do druku na górę