Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

2017-03-06

Konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs pn. „Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków”. Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).


Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.


Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są szkoły wyższe publiczne bądź niepubliczne, które spełniają warunki niezbędne do prowadzenia studiów na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia (licencjat).


Alokacja na konkurs wynosi 90 mln PLN.
Wnioski o dofinansowanie należy składać od 25 lutego 2017 r. do 27 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia wysyłając pytania na adres mailowy: kompetencje2@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr (22) 530 03 06.
Informacje o konkursie dostępne są również na stronie internetowej http://zdrowie.gov.pl/nabor-172-programy_rozwojowe_ksztalcenie.html
 


cofnij do druku na górę