Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego - Aktualności EWT - Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące stosowania zasady konkurencyjności przez Beneficjentów.

2017-03-03

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące stosowania zasady konkurencyjności przez Beneficjentów.

INTERREG V-A 2014-2020 POŁUDNIOWY BAŁTYK

Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w Podręcznikach Programu, beneficjent ma możliwość wszczęcia postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Beneficjent jest wówczas zobowiązany do upublicznienia zapytania ofertowego na własnej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę lub innej stronie internetowej przeznaczonej do umieszczania na niej zapytań ofertowych oraz przekazania tego zapytania do co najmniej trzech wykonawców, o ile na rynku istnieje co najmniej trzech wykonawców.

Opisane wyżej postępowanie beneficjentów jako zamawiających stanowi jednak wyjątek od reguły. Podstawowym miejscem publikacji zapytań ofertowych jest baza konkurencyjności, czyli strona internetowa przeznaczona do umieszczania tych zapytań. Beneficjent powinien każdorazowo uzasadnić decyzję o wszczęciu postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.


cofnij do druku na górę