Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - - Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne

2017-02-08

Pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne


Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, opublikowanym na stronie internetowej: 


http://www.mz.gov.pl/system-ochrony-zdrowia/kadra-medyczna-i-ksztalcenie/lekarze-i-lekarze-dentysci/komunikaty-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/komunikat-w-sprawie-pelnienia-dyzurow-medycznych-przez-lekarzy-odbywajacych-szkolenie-specjalizacyjne/


cofnij do druku na górę