Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Sprawy społeczne - Opieka nad małym dzieckiem - MALUCH - Rok 2017 - Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW

Ogłoszenie wyników konkursu "MALUCH plus" 2017 - PODZIAŁ ŚRODKÓW

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.

Uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym w związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że zgodnie z pkt. 7.1.1. programu, beneficjenci których oferty zostały zakwalifikowane do dofinansowania mają obowiązek dostarczyć
do Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, oświadczenie o przyjęciu dotacji (wg załączonych wzorów), w terminie:

Dla moduł 1 do 11 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Ministra. Termin upływa w dniu 12 lutego (niedziela).

Dla modułów  2, 3, 4 w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników konkursu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Termin ten upływa 13 lutego (poniedziałek).

W celu ujednolicenia ww. terminów, termin składania oświadczeń we wszystkich modułach został zmieniony na 14 lutego (wtorek).

UWAGA!!!

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, podmiot jest zobowiązany do złożenia niezwłocznie rezygnacji do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w formie pisemnej.

Ponadto beneficjenci Programu w ramach modułu 2 (podmioty niegminne), 3 i 4 (w przypadku otrzymania części dotacji na funkcjonowanie miejsc opieki) mają obowiązek poinformowania rodziców o fakcie zakwalifikowania się do Programu, o kwocie przyznanej dotacji na jedno dziecko w ujęciu miesięcznym oraz o okresie dofinansowania, w terminie 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników konkursu przez wojewodę. Powinno to być potwierdzone oświadczeniami rodziców (indywidualnymi lub zbiorczymi). Przedmiotowe oświadczenia będą zbierane przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Poniżej zamieszczono załączniki z wynikami:

1. MALUCH plus” 2017 - moduł 1

2. MALUCH plus” 2017 - moduł 2a - gminy

3. MALUCH plus” 2017 - moduł 2b - podmioty niegminne

4. MALUCH plus” 2017 - moduł 4 - podmioty niegminne

oraz oświadczenia o przyjęciu dotacji dla poszczególnych modułów.


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
MALUCH plus 2017 - moduł 1
format pliku pdf .pdf
269.4 kB
2017-02-06, 13:12:04
2
MALUCH plus 2017 - moduł 2a
format pliku pdf .pdf
283.6 kB
2017-02-06, 13:12:25
3
MALUCH plus 2017 - moduł 2b
format pliku pdf .pdf
332.1 kB
2017-02-06, 13:12:41
4
MALUCH plus 2017 - moduł 4
format pliku pdf .pdf
273.6 kB
2017-02-06, 13:13:00
5
oświadczenie_o_przyjeciu_dotacji Maluch 2017 - moduł 1
format pliku doc .doc
23.5 kB
2017-02-06, 13:26:12
6
oświadczenie_o_przyjeciu_dotacji Maluch 2017 - moduł 2
format pliku doc .doc
23.5 kB
2017-02-06, 13:26:25
7
oświadczenie_o_przyjeciu_dotacji Maluch 2017 - moduł 4
format pliku doc .doc
23.5 kB
2017-02-06, 13:40:37
8
OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT - wzór
format pliku docx .docx
14.7 kB
2017-03-14, 14:24:26
cofnij do druku na górę