Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

2017-01-20

Konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów”

     19 grudnia 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło konkurs na realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Ogólnopolski program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów". Program finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
     Przedmiotowy konkurs jest drugim z serii programów profilaktycznych, które zostaną uruchomione w najbliższych miesiącach. Ich celem jest poprawa wykrywalności chorób będących istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych. Przeciwdziałanie i wczesne wykrywanie chorób reumatologicznych jest priorytetem Ministerstwa Zdrowia.
Na konkurs zaplanowano 15 mln PLN, przy czym wartość pojedynczego projektu nie może być wyższa niż 2,5 mln PLN. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie projektu są:

     W ramach projektu możliwe będzie finansowanie m. in. działań związanych z edukacją zdrowotną, promocją zdrowego stylu życia, udzielaniem świadczeń zdrowotnych przewidzianych w ramach wdrażania "Ogólnopolskiego programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki pierwotnej i wczesnego wykrywania reumatoidalnego zapalenia stawów", zakupem sprzętu medycznego umożliwiającego realizację świadczeń zdrowotnych w ramach profilaktyki wtórnej.
     Projekty mogą być składane w partnerstwie celem spełnienia wymaganego warunku dotyczącego posiadania odpowiedniego potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do realizacji programu polityki zdrowotnej. 
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-115-wczesne_wykrywanie_reumatoidalnego.html lub można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich w e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: reumatoidalne.zs@mz.gov.pl lub telefonicznie pod nr: 22 53 00 241 oraz 22 53 00 206.
 


cofnij do druku na górę