Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Bezpieczeństwo - Ratownictwo Medyczne - Aktualności: Oddział Ratownictwa Medycznego - Aktualizacja tabel (dane za 2016 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego

2016-12-23

Aktualizacja tabel (dane za 2016 r.) z Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego Województwa Zachodniopomorskiego


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Tabela 1 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2016
format pliku xls .xls
33.5 kB
2016-12-23, 14:47:00
2
Tabela 2 - Wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w roku 2016
format pliku xls .xls
26.5 kB
2016-12-23, 14:47:16
3
Tabela 3 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2016
format pliku xls .xls
31 kB
2016-12-23, 14:47:34
4
Tabela 4 - Wyloty lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w roku 2016
format pliku xls .xls
33.5 kB
2016-12-23, 14:47:51
5
Tabela 5 - Liczba przyjętych pacjentów w szpitalnym oddziale ratunkowym w roku 2016
format pliku xls .xls
26.5 kB
2016-12-23, 14:48:03
6
Tabela 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w roku 2016
format pliku xls .xls
27.5 kB
2016-12-23, 14:48:15
7
Tabela 8 - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne
format pliku xls .xls
39 kB
2016-12-23, 14:48:28
8
Tabela 9 - Dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego – stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
format pliku xls .xls
27 kB
2016-12-23, 14:48:42
9
Tabela 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe
format pliku xls .xls
36 kB
2016-12-23, 14:48:54
10
Tabela 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
format pliku xls .xls
30.5 kB
2016-12-23, 14:49:35
11
Tabela 13 - Stanowiska dyspozytorów medycznych - dane za rok 2016
format pliku xls .xls
39 kB
2016-12-23, 14:49:49
12
Tabela 14 - Personel pracujący w jednostkach systemu
format pliku xls .xls
31 kB
2016-12-23, 14:50:13
13
Tablea 15 - Liczba i rozmieszczenie szpitali
format pliku xls .xls
26.5 kB
2016-12-23, 14:50:26
cofnij do druku na górę