Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Konkurs plastyczny dla DPS-ów

2016-12-15

Konkurs plastyczny dla DPS-ów

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza mieszkańców domów pomocy społecznej i uczestników ośrodków wsparcia do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pn. „Rodzina w moich oczach”.

Każdy dom pomocy społecznej lub ośrodek wsparcia może zgłosić do konkursu 8 prac z niżej wymienionych kategorii (w rokubieżącym, wyjątkowo, mogą być to prace wykonane wcześniej, jednakże spełniające wymogi określone w §3 regulaminu):

 

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:
Do 31 stycznia 2017 r., formularz zgłoszeniowy oraz zdjęcia prac należy przesłać w wiadomości mailowej opatrzonej tytułem „Rodzina w moich oczach”, na adres: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl
UWAGA! Szczegóły, dotyczące formatu prac i sposobu ich przesyłania znajdują się w regulaminie konkursu.

Termin ogłoszenia listy prac zakwalifikowanych do konkursu:
14 lutego 2017 r. (informacje podane zostaną wyłącznie na stronie MRPiPS oraz BIP MRPiPS)

Termin i miejsce przesyłania prac zakwalifikowanych do konkursu:
28 lutego 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5,
00-513 Warszawa

Autorzy prac nagrodzonych i wyróżnionych otrzymają nagrody rzeczowe lub dyplomy. Kapituła Konkursu wskaże najlepsze prace i dla ich Autorów zostanie zorganizowany 3-dniowy pobyt powiązany z możliwością zwiedzenia najciekawszych miejsc w Stolicy.

Obsługę Konkursu zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr tel. 22 661 12 77, mail: sekretariat.dps@mrpips.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie ministerstwa.


cofnij do druku na górę