Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zdrowie - Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017

2016-11-24

Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017

Wojewoda Zachodniopomorski zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) podaje do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017.
 

 

Ewentualne uwagi prosimy kierować w terminie do 28 listopada 2016 r. na adres e-mail: edemel@szczecin.uw.gov.pl lub na podany nr fax: 91-4303-318.
 


Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Projekt Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2017
format pliku pdf .pdf
141.9 kB
2016-11-24, 15:01:12
cofnij do druku na górę