Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Wojewoda i Urząd - Wydziały ZUW Szczecin - Biuro Organizacji i Kadr - Wydawanie dokumentacji osobowo-płacowej ze Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych

Wydawanie dokumentacji osobowo-płacowej ze Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych

Wydawanie zaświadczeń i sporządzanie odpisów list płac i innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie i uzyskiwane wynagrodzenie

Warunki, jakie należy spełnić przy załatwianiu sprawy:

Wniosek skierowany do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, zawierający następujące informacje:

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

Zaświadczenie wystawia się wg kolejności zgłoszeń, bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca.

Na podstawie złożonego wniosku można uzyskać zaświadczenie oraz uwierzytelnione kserokopie dokumentów, na podstawie akt osobowo-płacowych pracownika zdeponowanych przez zlikwidowane przedsiębiorstwo.  

Miejsce złożenia dokumentów:

Szczecin

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Biuro Organizacji i Kadr
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 – pok. 137, 283
tel. 91 43 03 379  
fax 91 43 03 475
e-mail:ok@szczecin.uw.gov.pl
 

Koszalin

Delegatura Urzędu w Koszalinie 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 - pok. 41
tel. 94 34 28 307
fax 94 34 23 816 
e-mail: delegatura@szczecin.uw.gov.pl

 

Uwaga!

Dokumentacja osobowo - płacowa wysyłana jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres lub odbierana osobiście w Składnicy Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych (I piętro pok. 137) 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1446) oraz Ustawa
z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz.23).


Zobacz również artykuły:

1
Droga z windy - składnica akt przedsiębiorstw zlikwidowanych

Lista załączników:

Lp.Tytuł załącznikaTypRozmiarZmodyfikowany
1
Od czego zacząć poszukiwania dokumentacji pracowniczej?
format pliku doc .doc
39.5 kB
2016-10-26, 11:52:15
2
Gdzie szukać informacji odnośnie miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej zlikwidowanych zakładów pracy?
format pliku doc .doc
38.5 kB
2016-10-26, 11:53:02
3
Jak udokumentować okres zatrudnienia?
format pliku doc .doc
34.5 kB
2016-10-26, 11:53:55
4
Jak udokumentować pracę w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze?
format pliku doc .doc
33.5 kB
2016-10-26, 11:55:53
5
Jak udokumentować wysokość osiąganego wynagrodzenia?
format pliku doc .doc
35 kB
2016-10-26, 12:00:00
6
wniosek do pobrania - Składnica Akt Przedsiębiorstw Zlikwidowanych
format pliku doc .doc
49.5 kB
2018-05-28, 10:18:06
cofnij do druku na górę