Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Programy rządowe, fundusze, akcje i kampanie, konkursy - Konkursy - Konkurs dla gimnazjalistów

2016-10-10

Konkurs dla gimnazjalistów

Wojewoda Zachodniopomorski ogłasza konkurs „Mowa nienawiści w sieci. Czy da się walczyć z hejtem?” Regulamin konkursu.


 1. ORGANIZATOR KONKURSU: Wojewoda Zachodniopomorski.
 2. CZAS TRWANIA KONKURSU: od 10 października 2016 r. do 14 listopada 2016 r. Ogłoszenie wyników - 2 grudnia 2016 r.
 3. Warunki konkursu: Do udziału w konkursie organizator zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
 4. Celem konkursu jest zaprezentowanie przez gimnazjalistów swoich pomysłów – czy należy i w jaki sposób można walczyć z tzw. hejtem - mową nienawiści i nietolerancji w internecie wobec grup i jednostek z powodu przynależności rasowej i etnicznej.
 5. Technika prac – dowolna.
 6. Praca konkursowa może być przesłana indywidualnie lub zespołowo.
 7. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: zgodność pracy z tematem konkursu, jasna i logiczna struktura pracy, pomysłowość.
 8. Prace winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem, wiekiem autora, dokładnym adresem szkoły oraz numerem telefonu.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 2 prace.
 10. Organizator ustanawia nagrody za zajęcie 1, 2 oraz 3 miejsca w konkursie oraz trzy wyróżnienia.
 11. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania nadesłanych prac oraz ich publicznej ekspozycji.
 12. Prace należy nadsyłać pod adresem:
 13. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
 14. Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 15. ul. Wały Chrobrego 4
 16. 70-502 Szczecin
 17. Tel. 91 4303462
 18. Informacje dotyczące konkursu oraz lista laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej www.szczecin.uw.gov.pl 

cofnij do druku na górę