Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Ogłoszenia - Ogłoszenia Wydziału Prawnego - Przekazanie uchwał podatkowych celem promulgacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

2016-09-20

Przekazanie uchwał podatkowych celem promulgacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PROMULGACJA UCHWAŁ ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2018 ROK

Uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych, które mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. należy przekazać do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie celem ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym do 8 grudnia 2017 r.

 Dochowanie tego terminu jest niezbędne z uwagi na fakt, że przed publikacją aktu prawnego konieczne jest przeprowadzenie w stosunku do niego szeregu czynności redakcyjnych i technicznych. Natomiast, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych[1], akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych  (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1523 t.j.)

 


cofnij do druku na górę