Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Dla mieszkańców - Zdrowie - UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

2016-09-20

UWAGA! Braku obowiązku zgłaszania przez podmioty lecznicze organowi rejestrowemu zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC

!!! UWAGA !!!

Oddział Rejestru i Postępowań Egzekucyjnych w Ochronie Zdrowia Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że 15 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960).
W związku z powyższym od 15 lipca 2016 r. na podmiotach leczniczych nie ciąży już obowiązek zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr zmiany danych objętych rejestrem w zakresie informacji o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.


cofnij do druku na górę