Kontakt Adresy i wykazy Ogłoszenia Praca Sprawy A-Z
ZUW Szczecin - Centrum prasowe - Aktualności - Gąski bez elektrowni atomowej

2016-07-22

Gąski bez elektrowni atomowej

Wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania wygasił dziś decyzję o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej w Gąskach.

Zgodnie z przepisami ustawy z 2011 r. (o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeśli zaistnieją dwie przesłanki: dana decyzja stała się bezprzedmiotowa albo gdy leży to w interesie społecznym lub interesie strony. W tym przypadku inwestor wycofał się z pomysłu budowy elektrowni w Gąskach.

- Dodatkowo wygaszenie decyzji o wskazaniu lokalizacji pod budowę elektrowni w Gąskach zdecydowanie leży w interesie społecznym – mówi wojewoda Piotr Jania – Właściciele wskazanych pod inwestycję terenów i użytkownicy wieczyści nie mogli ze swoich nieruchomości w pełni korzystać, dopóki decyzja znajdowała się w obiegu prawnym.

Zainteresowane strony mogą wnieść odwołanie od decyzji wojewody do Ministra Infrastruktury i Budownictwa – mają na to 7 dni od dnia otrzymania decyzji. 
Galeria zdjęć:

fragment decyzji wojewody

1058.2 kB
4618 x 3672 pix
cofnij do druku na górę